Podávanie výkazov cez eDane

12.02.2014, 27.02.2014

Ďalej uvedené príklady platia pre verziu 15.28, resp. 7.28 a vyššie:
    - DPH výkazy
    - Poznámky
    - Daň z príjmu

Výkazy pre daň z pridanej hodnoty

Pri tlačI výkazu si zvolíte eDane (táto voľba nie je dostupná, ak zvolíte formát PDF, pretože podáva sa len xml formát.
Nemusíte zaškrtnúť XML, to sa zvolením eDane urobí automaticky).

    
grafická verzia                                                                    textová verzia

Vytvoria sa všetky výkazy, ktoré ste zvolili, t.j. okrem výkazu DPH aj Súhrnný výkaz a Kontrolný výkaz.
Zobrazí sa díalóg s voľbou týchto výkazov.

    

Zvolíte si eDane/Win  alebo nové eDane/Java. V eDane/Win Poznámky nebudú.

Ak ste zvolili eDane/Java uvidíte nasledujúci obrázok.

Treba čakať niekoľko sekúnd, kým sa načíta výkaz.

 

 

Dole zvolíte Kontrolovať. Ak bude všetko bez chyby, môžete to odoslať.

Poznámky

Pre podanie Poznámok potrebujete dva súbory. V jednom sú samotné Poznámky a druhý je xml súbor. Vytvorte si najprv súbor s Poznámkami (MS Word, PDF alebo iné dostupné formáty). Zvoľte eDane (bez zaškrtnutia PDF).
Upozornenie: Poznámky v programe vo formáte PDF sú v tlačive z roku 2012, tento PDF dokument nie ja aktualizovaný pre rok 2013. Obsah tabuliek sa ale prakticky nezmenil.

V nasledujúcom dialógu je len jedna voľba výkazu (UVPOD3)

Zobrazí sa titulná strana Poznámok.

V dolnej časti zvoľte Správa príloh.

 

Zobrazí sa dialóg pre vloženie prílohy, kliknite na ikonku pre výber súboru

Musíte sa premiestniť do priečinku s údajmi účtovanej firmy a zvoliť podpriečinok eTax a vyberte súbor s Poznámkami.

Potom stlačíte Načítaj zo súboru. V správe príloh sa potom zobrazí príslušný dokument. Zvoľte Zatvoriť a môžete dokončiť podanie.

 

Daňové priznanie dane z príjmu

Pre podanie treba zvoliť eDane/Java (v eDane/Win toto priznanie k 27.2 nie je).

 

Po načítaní do eDane treba najprv doplniť všetky riadky, ktoré program nevyplňuje. Položky zvýraznené oranžovo treba nechať prepočítať - použite dvojié kliknutie myšou.

 

Ak bude všetko prepočítané, znovu to nechajte prekontrolovať stlačením Kontrolovať. Ak je to bez chýb, môžete si priznanie vytlačiť - vytvorí sa PDF dokument.


Ak si chcete odložiť priznanie vo formáte xml pre prípadné opätovné načítanie, použite voľbu Práca s DP - Uložiť do xml súboru.

Ak chcete aby program vedel načítať znovu vyplnené priznanie, treba ho uložiť do priečinku eTax, ktorý je v priečinku s údajmi účtovanej firmy a to pod tým istým názvom, ako ho program vytvoril, t.j. 2013-12 DPPOv13.xml.

Ak potom použijete znovu Tlačové zostavy - Výkazy - Daňové priznanie... tak sa Vás program opýta, či chcete načítať existujúce priznanie, alebo ho vytvoriť nanovo.