Elektronické podpisovanie faktúr

13.09.2016, 03.10.2016

V programoch Sklad aj Fakturácia je možnosť vytvárania elektronicky podpísaných faktúr. Nie je to priama funkcia programov, ale využíva sa to, čo už existuje. V podstate ide o to, že výstup sa presmeruje na PDF tlačiareň. Nasledujúce tlačiarne sú overené, a je na ne adaptovaný fakturačný program:

  • Bullzip PDF Printer - treba stiahnuť Community Edition, bezplatné pre menšie firmy do 10 inštalácií
  • dsPDF - súčasť programu Disig pdfSigner , platené
  • Adobe PDF - súčasť programu Adobe Acrobat Pro, platené

 

Určite sa dajú nájsť aj iné. Na Internete je veľa programov, ktoré fungujú ako PDF tlačiarne. Autor odskúšal viacero bezplatných programov, ale buď vykazovali chybnú tlač, napr. hrubé čiary, alebo neboli vhodné pre režim bez dialógu. Sklamaním je aj Microsoft Print to PDF, ktorý prestal fungovať po aktualizácii Windows 10.

Ako to funguje?

1)

V prvom rade musíte mať inštalovaný osobný certifikát pre podpisovanie dokumentov. Predajcov nájdete na Internete. Platnosť býva 1 - 3 roky a potom ju treba obnoviť. Cena je asi 20 EUR/rok.

Ak nechcete kupovať osobný certifikát a nemáte veľa dokumentov na podpisovanie, môžete použiť aj občiansky preukaz s čipom, ku ktorému je ZEP (zaručený elektronický podpis). V tomto prípade je však nutné podpisovať v Adobe Reader (návod je ďalej).

 

2)

Do formuláru faktúry treba vložiť príkaz (napr. za prvý riadok)

.PDF názov tlačiarne | názov súboru | priečinok pre vytvorené PDF faktúry | SIGN

Parametre sú voliteľné. V názve súboru môžu byť použité symboly ($F,$f číslo faktúry, $N názov odberateľa, $I IČO odberateľa, $y rok). Príklady:

.PDF Bullzip PDF Printer

Len zobrazenie v PDF, bez podpisu

 

.PDF Adobe PDF | Fa$F

Faktúra sa zobrazí v PDF, súbor bude mať názov napr. Fa2016001.pdf. Dokument treba podpísať samostatne, napr. v Adobe Reader podľa návodu ďalej.

 

.PDF dsPDF | $F $N | C:\Faktúry

Faktúra sa zobrazí v PDF, súbor bude mať názov napr. 2016001 ABC sro.pdf, a uloží sa do priečinku C:\Faktúry. Pri použití dsPDF bude dokument vždy automaticky podpísaný (vybraný certfikát sa nastaví v programe pdfSigner).

 

.PDF Bullzip PDF Printer | $F $N | C:\Faktúry | SIGN

To isté ako predtým, PDF sa automaticky elektronicky podpíše. V tomto prípade je nutné, aby bol certifikát pre podpisovanie uložený niekde na disku (certifikát treba exportovať zo systému do súboru .pfx, na to je kopa návodov, napr. https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd261744.aspx).  Vybraný certifikát treba nastaviť v programe cez Nastavenia - Voľby, zadáva sa názov súboru pre certifikát a prístupové heslo (zadané pri exportovaní certifikátu).

 

Podpisovanie v Adobe Acrobat Reader

Pred prvým použitím, treba Adobe Reader nastaviť pre podpisovanie. Zvoľte Úpravy - Predvoľby - Podpisy a tam treba zvoliť formu podpisovania a hlavne vybrať certifikát pre podpis. Môže sa použiť certifikát pre ZEP (napr. dodávaný k občianskemu preukazu), alebo si treba zakúpiť osobný certfikát pre podpisovanie dokumentov (napr. v Disig a.s.). Ten treba inštalovať v systéme podľa pokynov dodávateľa certifikátu.

Ak je zobrazený PDF dokument (faktúra), zvoľte Nástroje - Certifikáty

 

Potom Digitálne podpísať

Ďalej Adobe Reader chce, aby ste vyznačili umiestnenie pre podpis. Ak nechcete aby bolo podpis vidieť, tak treba použiť fintu: urobte len malý milimetrový štvorček, potom sa podpis nezobrazí, ale v dokumente bude. Možno to v nejakej ďalšej verzii vylepšia.

Digitálne podpísaný dokument sa dá overiť: