Export údajov do eshopu

V programe Sklad je podpora vytvárania údajov pre eshop dvomi spôsobmi. Prvý je exportovanie údajov bez zásahu obsluhy, t.j. zavolať program príkazovým riadkom a pomocou parametrov (prepínačov) zvoliť typ exportu a druhý je zapisovanie zmien stavu a ceny tovaru počas predaja.

Export v dávkovom režime

V príkazovom riadku sa môžu použiť tieto prepínače:

/E: popisný súbor (názov súboru s popisom exportu)
/F: názov výstupného súboru (môže byť daný aj parametrom DSN= v popise exportu)
/S: zoznam skladov (čísla oddelené čiarkami)
/D: dátumy od - do v tvare RRMMDD, resp. DD.MM.RRRR, alebo počet dní
/K: kategória tovaru
/A: firma (číslo firmy, alebo IČO)
/T: kódy tovarových skupín, alebo čísla tovarov (oddelené čiarkou, testuje sa zhoda a prvé číslice)
/pwd: heslo do programu
/Q export prebieha v pozadí, bez zobrazenia programu

Príklad použitia:   sklad /S:4,7,9 /E:export03.txt /D:01.05.2015-31.05.2015 /A:81401234

Ak sa nezadá parameter /S, urobí sa export pre všetky sklady.

Export je vhodný pri prvom, alebo opätovnom naplnení eshopu tovarom.

Dynamické zapisovanie zmien tovaru

V súbore sklad.ini treba zapísať do parametru Zurnal2= názov priečinku, kde sa budú zapisovať zmeny. Pri zmene stavu, alebo ceny, napr. pri predaji alebo zmene ceny na karte tovaru, sa vytvorí súbor vo formáte CSV so stĺpcami

SKLAD;NR;DKOD;STAV;CENA;D1

NR je číslo tovaru v programe, DKOD je dodávateľský kód. Ak sa zmení zostatok na karte tovaru, nový údaj je v stĺpci STAV. Podobne pri predajnej cene.

 Eshop musí strážiť zmeny v danom priečinku a spracovať pridané súbory. Pozrite si príklad v C#  eshopsync.cs