Prezeracia verzia účtovníctva

Prezeracia verzia zobrazí údaje z "ostrej" verzie účtovníctva. Nedajú sa robiť žiadne zmeny v dokladoch a pod., ale dajú sa napr. vytlačiť tlačové zostavy, výkazy atď. Nainštalujte program (nainštaluje sa do adresára C:\FibuLT). Pre načítanie údajov treba použiť funkciu Archivácia - Obnova údajov. Akceptujú sa len údaje z verzií pre Windows - z verzie 12.20 a vyššie (textový dizajn), alebo z verzie 4.20 a vyššie (grafický dizajn).
!! Program predpokladá 5-miestny účet. Ak sa používa v údajoch 4, alebo 6-miestny účet, treba to zmeniť cez Servis - Nastavenia - Základné údaje. Tam sa tiež nastaví názov účtovanej firmy.

 Prezeracia verzia (wlitefib.exe)

Pre SQL verziu si prezerací program môžete stiahnuť wlitefibsql.exe. V tomto prípade sa nerobí inštalácia, exe treba použiť namiesto "ostrej" verzie programu.

Skúšobné (demonštračné) verzie

Všetky programy pracujú v systéme Windows (aj v najnovších verziách), a aj v systéme Linux (cez Wine).

Programy pracujú rovnako ako "ostrý" program, ale množstvo údajov,  ktoré sa môže spracovať je limitované
(asi na mesiac-dva práce v menšej firme). Je pripojená databáza s náhodnými údajmi, ktoré slúžia ako príklad
zápisu dokladov a rýchle otestovanie tlačových zostáv.

Ak chcete skúšobnú verziu použiť na zadanie vlastných údajov, alebo sa prepnúť na iný typ účtovania
(česká verzia, alebo neziskové organizácie) otvorte si v účtovníctve novú firmu - stlačte Ctrl+F a zvoľte pridanie
novej firmy (v textovej verzii treba stlačiť ešte F4). Skúšobná verzia účtovníctva sa dá prepnúť na tieto typy účtovania:

  • SK-POD slovenská verzia, pre podnikateľov
  • SK-NUJ slovenská verzia, pre neziskové organizácie
  • CZ-POD česká verzia, pre podnikateľov

Jazyk sa dá nastaviť vo funkcii Konfigurácia (v grafickej verzii cez Servis - Nastavenia - Konfigurácia)

V programe Sklad stačí otvoriť nový sklad č.1, cvičné údaje sú v sklade 99.

V prípade, že sa rozhodnete program zakúpiť, všetky zadané údaje môžu zostať v platnosti.
Doba pre bezplatné použitie programu je 120 dní od inštalácie. Po uplynutí tejto doby sa dá program použiť
len ako demonštračná verzia s výrazne omedzeným množstvom údajov.

Po inštalácii sa na pracovnej ploche vytvorí ikona s názvom V-SOFT demo. sklad

     Podvojné účtovníctvo, majetok  (grafický dizajn)
     Sklad, predaj tovaru (textový dizajn)
     Podvojné účtovníctvo, majetok, fakturácia (textový dizajn)