Cenník

platný od 1.11.2012

Uvedené ceny sú pre jednoužívateľské verzie (jeden počítač, ľubovoľný počet účtovaných firiem).
K cenám sa pripočítava 20% DPH.

  • Programy nie sú limitované na množstvo údajov (účtovných dokladov, faktúr a p.).
  • V účtovníctve je možné účtovať ľubovoľný počet firiem.
  • Sieťová verzia je pre ľubovoľný počet staníc pripojených do siete (zelené ceny)

Špeciálne zľavy: 30% pre samostatnú inštaláciu na druhý počítač, 50% na každý ďalší

Okrem štandardnej verzie, ktorá nie je časovo limitovaná, je možné zakúpiť aj podstatne lacnejšiu verziu (asi o 55%) verziu,
ktorá sa dá používať len 12 mesiacov. Po ukončení je nutné znovu zakúpiť licenciu na ďalších 12 mesiacov. Nie je možné vynechať obdobie. Cenník pošleme na požiadanie.

Pri licencii bez časového obmedzenia sú všetky aktualizácie prvých 12 mesiacov bezplatné.
Po tomto období sú platené, ale je možné vynechať ľubovoľné obdobie.

Ceny pre nové programy, všetky sú uvedené v EUR bez DPH licencia
bez časového obmedzenia
 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO 280,-  

Rýchle a jednoduché použitie, netreba žiadne školenie. Všetky potrebné tlačové zostavy - hlavná kniha (syntetická aj analytická evidencia), denník, pohľadávky a záväzky, pokladničná kniha, výkaz DPH, súvaha, zisky a straty, poznámky. Jednoduché a prehľadné tabuľkové zadávanie dokladov s možnosťou opravy chýb. Voliteľná účtová osnova, druhy dokladov, strediská, rýchla predkontácia. Pokladničné bloky, účtovné košieľky. Súčasťou je adresár firiem.

sieť.   510,-  
MAJETOK 140,-  

Hmotný a nehmotný investičný majetok, evidencia drobného majetku, výpočet daňových a účtovných odpisov, automatické zaúčtovanie. Prehľady k danému mesiacu, podklady pre inventúru, úbytky a prírastky majetku, výpisy podľa umiestnenia, strediska a pod.

sieť.    170,-  
FAKTURÁCIA 60,-  

Zadávanie a tlač faktúr. Výber z rôznych vopred pripravených formulárov. Voľný text faktúry, alebo zoznam fakturovaných položiek. Adresár firiem. Upomienky. Možnosť automatického zaúčtovania.

sieť.    100,-  
SKLAD, PREDAJ TOVARU 290,-  

Evidencia a predaj tovaru - použitie predovšetkým vo veľkobchodoch. Pri predaji v hotovosti pracuje ako počítačová pokladňa (s fiskálnym modulom). Ostatné funkcie: príjem tovaru, objednávky, dodacie listy, faktúry, predfaktúry, zberné faktúry, dobropisy, storno, prevodky na iný sklad, spotreba. Tlačové zostavy: bilancia predaja (vyhodnotenie zisku) podľa tovaru a odberateľov, pohybu tovaru na skladovej karte, cenníky, inventúrne zoznamy, chýbajúci tovar, detailný rozpis príjmu, výdaju. Adresár firiem. Automatické účtovanie, obalové konto, preceňovanie, tlač etikiet a cenoviek, výrobky - definovanie a automatický odpis zo skladu materiálov. Export údajov do dBase, CSV, Excel.

sieť.    520,-  

Doplnok k programu SKLAD
predaj v hotovosti cez eKasu Easypos (SA), Pegas (Bowa), FT4000B-FT500B (Varos), EFox (Elcom)

100,-  
Aktualizácie programov

Použitie aktualizačného programu cez Internet - prístup na 12 mesiacov (prvých 12 mesiacov sú aktualizácie bezplatné)

20% ceny  

Výmena textovej verzie pre Windows za grafickú (účtovníctvo a majetok)

20,-