Použitie čiarového kódu v programe Sklad

  • Čítanie čiarového kódu pomocou čítača (scanneru) snímač

Pri zadávaní položky v dodacom liste, pokladničnom bloku a pod. sa dá tovar určiť zosnímaním čiarového kódu. Väčšinou to je 13-miestny čiarový kód EAN, ale môže to byť aj CODE39 a pod. Ak program nenájde čiarový kód v databáze, umožní ho priradiť k tovaru priamo počas zadávania pokladničného bloku. Z čiarových kódov začínajúcich číslicou 2 určí cenu resp. hmotnosť tovaru. Čiarové kódy je možné používať aj pri službách.

  • Práca s prenosným snímačom prenosný snímač

Program umožní naplnenie tohto snímača údajmi o tovare. Bežné použitie je pri inventúre - po zosnímaní tovaru (a zadaní konkrétnych počtov) sa v doplnkovej funkcii Inventúra prečíta obsah snímača a porovná so stavom v programe. Ďalšou možnosťou je predaj - snímačom sa zosníma tovar a zadá množstvo. Vo funkcii Dodací list a pod. sa prečíta obsah snímača (vypní sa dodací list, ako keby bol zadaný ručne). Podobnou funkciou je kontrola expedovaného tovaru - údaje zo snímača sa použijú na porovnanie s dodacím listom.

  • Tlač čiarového kódu na dodacom liste  

Ak je k počítaču pripojená laserová tlačiareň kompatibilná s HP LaserJet, môžu sa na dodací list tlačiť ľubovoľné informácie (napr. číslo tovaru, typové značenie a pod.) v čiarovom kóde EAN13, alebo Code39. Tento kód sa dá čítať bežným snímačmi.