Oznamy

30.04.2018  Ochrana osobných údajov (GDPR)

06.05.2016  Kontrolný výkaz od 4/2016, osobitný režim §68d
18.03.2016  Pozor na vírus, ktorý zašifruje súbory
11.02.2016  Tuzemské samozdanenie faktúr §69
10.02.2016  České Kontrolní hlášení - pokyny

19.05.2015  Problém s podaním cez eDane/Java
13.05.2015  Textové verzie programov - voliteľný nový vzhľad
16.02.2015  Informácia k účtovnej závierke 2014

09.09.2014  Nové výkazy pre rok 2014
01.12.2014  Dodatočný kontrolný výkaz
29.04.2014  eDane/Java.. podanie nebolo odoslané...
07.03.2014  Nové Poznámky 
12.02.2014  Podávanie výkazov cez eDane
21.02.2014  Kontrolný výkaz - pokyny k účtovaniu
10.02.2014  Výrazné spomalenie štartu programu v systéme XP
09.01.2014  Informácia k novým verziám programov
03.01.2014  Použitie IBAN od 1.2.2014
03.01.2014  Legislatívne zmeny pre ERP v roku 2014

19.12.2013  Nová verzia s kontrolným výkazom
18.01.2013  Problém s databázou pri použití antivíru ESET

16.11.2012  Poznámky pre rok 2012
21.03.2012  Úsporná tlač Poznámok k účtovnej uzávierke
15.03.2012  Daňové priznanie a Poznámky k učtovnej uzávierke
22.02.2012  DPH výkaz - problémy pri podávaní cez EZU
17.02.2012  Riešenie niektorých problémov pri uzávierke

07.11.2011  Výmena fiškálnych tlačiarní
01.11.2011  Ukončenie podpory pre staršie systémy ako Windows 2000
26.05.2011  Fiškálne tlačiarne podľa zákona 289/2008
08.02.2011  Nové PDF výkazy

19.12.2010  Sklad - uzávierka, zmena DPH
29.04.2010  Problém so zobrazením výkazov bez údajov
19.04.2010  Problém s výkazmi PDF v Adobe Reader 9.3.2
10.02.2010  Informácie k ročnej uzávierke
25.01.2010  Elektronické podávanie výkazov

10.01.2009  Otázky a problémy pri prechode na euro

18.12.2008  Prechod na EUR v programe Fakturácia
18.12.2008  Prechod na EUR v programe Podvojné účtovníctvo
18.12.2008  Prechod na EUR v programe Sklad
09.07.2008  Informácia k počítačovej pokladni
10.05.2008  Fakturácia, verzia pre EUR
12.03.2008  Sklad, verzia pre EUR

26.09.2007  Výkaz DPH od 10/2007
09.09.2007  Poplatok za aktualizáciu programu Účtovníctvo
12.08.2007  Podvojné účtovníctvo pod Linuxom
11.07.2007  Problém s PDF výkazmi v Adobe Reader 8
15.06.2007  Informácie k prechodu na EUR
16.02.2007  Uzávierky na pokladni od 1.1.2007
05.02.2007  Znížená sadzba DPH v roku 2007
05.02.2007  Účtovníctvo prepínateľné do iných jazykov

01.05.2006  Nové verzie od 01.05.06

04.12.2005  Register užívateľov pre automatické aktualizácie
20.08.2005  Beta verzie programov od septembra 2005
21.07.2005  Obídenie problému vo WindowsXP so spustením programu z Windows98
24.02.2005  Údaje z predchádzajúceho obdobia vo výkazoch
06.02.2005  Výkaz DPH platný od 1.1.2005
05.02.2005  Legálne použitie programov na prenosnom disku
01.02.2005  Oznamovanie platieb fyzickým osobám

28.12.2004  Pohyblivý účtovný rok
04.10.2004  Grafická verzia programu majetok, nové príručky
13.07.2004  Riadky 31 a 32 vo výkaze DPH
20.06.2004  Faktúry v cudzej mene s DPH, kurzový lístok NBS
12.06.2004  Česká verzia - výkaz DPH platný od 5/2004, súhrnné hlásenie
28.05.2004  Výkaz DPH platný od 5/2004, súhrnný výkaz
05.05.2004  IČ DPH a DIČ v programoch
02.05.2004  Zmeny, týkajúce sa vstupu do EÚ
17.03.2004  Tlač výkazov do formulárov pre Daňový úrad

28.12.2003  Nastavenie počítačovej pokladne pre rok 2004
27.10.2003  Porovnanie verzie s index-sekvenčnou a SQL databázou
14.10.2003  Poznámka k novele DPH 255/2003